Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-settings.php on line 512

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-settings.php on line 527

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-settings.php on line 534

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-settings.php on line 570

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-includes/query.php on line 61

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/avabulgaria.com/blog/root/wp-includes/theme.php on line 1109
avabulgaria.com

АВА подписа маморандум за сътрудничество с „Норд авторециклинг” ЕАД

01.10.2010

Уважаеми колеги,

Асоциация на вносителите на автомобили подписа маморандум за сътрудничество с „Норд авторециклинг” ЕАД. Всички фирми, вносители и производители на МПС, са длъжни да плащат продуктова такса към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Те могат да станат членове на Организация по оползотворяване, каквато е „Норд авторециклинг” ЕАД и по този начин да избегнат заплащането на продуктова такса към ПУДООС.

Ако се възползвате от сътрудничеството между АВА и „Норд авторециклинг” ЕАД, можете да ползвате следните предимства:

-          Икономическа ефективност- спестявате голяма част от Продуктовата такса;

-          Членовете на „Норд авторециклинг” ЕАД се освобождават от задължението да заплащат продуктова такса към ПУДООС;

-          Избягвате санкциите при неспазване на задълженията и сроковете съгласно екологичното законодателство;

-          Спестявате време и пари, което ви дава възможност да се концентрирате върху основният си бизнес;

-          Получавате специализирана помощ при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство;

-          Като допълнителен бонус получавате 1 нощувка (до 3-ма души) в Апартхотел Лъки Банско на всеки 5 000 лв., постъпили по нашата сметка;

-          За разлика от Общите условия на конкурентите ни, ние нямаме право да променяме нито тях, нито размера на вноската без Вашето изрично съгласие;

-          От АВА можете да получите компетентна информация за условията при неспазване на екологичното законодателство.

„НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД има организирана система за разделно събиране и последващо предварително третиране, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от моторни превозни средства.

Дружеството е една от водещите фирми в България с основен предмет на дейност изкупуване, преработване, рециклиране и продажба на отпадъчни черни и цветни метали, и има 24% пазарен дял в търговията с железен скрап и 14% в търговията с отпадъчни цветни метали.

“НОРД ХОЛДИНГ” АД и дружествата от холдинга имат създадена широка мрежа от изкупвателни пунктове в гр. София и в страната – общо 182 на брой. Дружеството има разработена програма за дейностите по управление и Разрешение № -00-ДО-168-01/22.12.2006 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО издадено от МОСВ съгласно което на площадките си има право да събира, съхранява и транспортира следните видове отпадъци:

- неопасни отпадъчни черни и цветни метали;

- хартия, картон, пластмаси и стъкло;

- опасни отпадъци - излезли от употреба акумулаторни батерии;

- излезли от употреба МПС /ИУМПС/ вкл. разкомплектоване.

„НОРД ХОЛДИНГ” АД е златен член на Българската асоциация по рециклиране и член на Управителния съвет, и е член на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България.

По– подробна информация може да получите от екипа на асоциацията на тел. 02/ 963 38 57, e-mail: ava@avabulgaria.com или на: http://www.nordmetals.com.

Промени в Закона за ДДС

13.10.2009

В РЕЗУЛТАТ НА УСИЛИЯТА НА АВА, ОТПАДАТ НЕСЪОТВЕСТВИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН ЗА ДДС С ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

 

 

 

Разпоредбите на ЗДДС при облагането на употребявани автомобили, които противоречат на европейското законодателство и в частност на Директива 2006/112 ще отпаднат от 1 януари 2010 г. Това предвижда представения от Министерството на финансите Закон за изменение и допълнение на ЗДДС.

Конкретно предложените изменения предвиждат да се ограничат случаите при които се прилага специалния режим на облагане на маржа, като от този режим ще отпаднат случаите на автомобили, закупени от ЕС от регистрирани по ЗДДС лица. По отношение на тях ще се  прилага общия ред на облагане. По този начин ще отпадне и действащото ограничение за ползване на данъчен кредит за начисления данък при вътреобщностни придобивания на употребявани автомобили, до датата на последващата продажба на автомобила. Проекта предвижда още отпадане на минималния размер на данъчната основа при продажба на употребявани автомобили както и отпадане на ограниченията за размера на ползвания данъчен кредит от дилърите за другите стоки и услуги. Повече информация за промените може да се получи от интернет страницата на Министерството на финансите (http://www.minfin.bg/bg/page/174)

Предложените промени са резултат от многогодишните усилия на Асоциацията на вносителите на автомобили за промяна на закона, както и предприетата наказателна процедура от Европейската комисия, срещу България заради несъотвествия в българския Закон за ДДС с европейското право и конкретно Директива 2006/112, регламентираща облагането на търговията с автомобили втора употреба, започнала по инициатива също на АВА.

         След отпадането на акциза за употребяваните автомобили, това е втората голяма победа на Асоциацията на вносителите на автомобили за синхронизация на българското законодателство с европейското и премахването на нормативните пречки пред бизнеса.

          Припомняме, че Асоциацията на вносителите на автомобили още от началото на 2007 г. предприе редица мерки с цел синхронизиране на българското законодателство с европейското при облагането с ДДС на търговията с употребявани автомобили. Въпросът с несъотвествието на българския ЗДДС беше представян многократно на вниманието на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание,  Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. Неколкократно бяха предлагани и необходимите законодателни изменения. Обжалвано на всички съдебни инстанции беше и указанието на НАП от март 2007 година, довело до незаконосъобразно определени данъчни задължения на стотици български фирми, търгуващи с употребявани автомобили.  Предприета беше и последната възможна мярка - да бъде сезирана Европейската комисия за несъответствията в българския закон за ДДС с Директива 2006/112. След почти две години кореспонденция с експерти от Европейската комисия,  усилията на Асоциацията на вносителите на автомобили се увенчават с успех.

 

 

Асоциация на вносителите на автомобили

www.avabulgaria.com

ava@avabulgaria.com

Тел./факс : +359 2 868 68 33

GSM : 0878 683 133

AVAmobile.bg

29.05.2009

      Уважаеми колеги и партньори,

 

     Искаме да Ви уведомим, че АВА вече разполага със свой собствен сайт за
уеб автомобилен пазар. Сайта можете да посетите на адрес:
http://www.avamobile.bg .Публикуването на обяви в сайта е безплатно за
първите три месеца,като след изтичане на бонусния период вече включилите се фирми продължават абонамента си на условия,които няма да получат никъде другаде. Приоритет при изработката на сайта беше
максималното опростяване на потребителския интерфейс с цел улеснение на
потребителя.Асоциация на вносителите на автомобили Ви предоставя още една възможност за успешно развиване и управляване на Вашия бизнес!

При регистрация и публикуване на обява на новият ни уебсайт Вие получавате:

- Вашите обяви, както и всички други обяви на сайта, се ротират в
специалните полета поместени в главната страница на
сайта.
- Към всяка обява можете да прикачвате общо 10 снимки без ограничение в
размер, файлов формат и резолюция.
- Всяка автокъща получава свой собствен събдомейн на който Ваши
потенциални клиенти могат да разглеждат обявите Ви. Пр.:
kapitolia.avamobile.bg

Благодарим Ви!

Екип поддръжка на AVAmobile.bg
За контакт: support@avamobile.bg
http://avamobile.bg/
Тел.: +359 889 171 284

        +359 889 299 262

АКЦИЗИТЕ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ПАДАТ-ПАРЛАМЕНТЪТ УВАЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ОТПАДАНЕ НА АКЦИЗИТЕ

24.04.2009

Председателят на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България Румен Овчаров внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

  Законопроектът предвижда отмяна на акциза за автомобилите от 01.01.2010 г. във връзка с получено от Европейската комисия уведомително писмо С (2008) 7234 за откриване на процедура по нарушение № 2008/4454. Комисията на Европейските общности (ЕО) е на мнение, че Република България не е изпълнила задълженията си по член 90 от Договора за ЕО, доколкото:
  - при облагането с акциз на моторните превозни средства, както е предвидено в чл. 40 от Закона за акцизите и данъчните складове, не се взема предвид амортизацията на употребяваните моторни превозни средства, които се внасят от други държави-членки, и по тази причина се стига до това данъкът, налаган върху тези моторни превозни средства, да надвишава сумата на остатъчния данък, който е компонент от стойността на подобни моторни превозни средства, които вече са регистрирани като нови на съответната национална територия;
  - определението за „ново моторно превозно средство”, както е залегнало в чл. 4, параграф 16 от Закона за акцизите и данъчните складове, обхваща определени употребявани моторни превозни средства, за които не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация или които не са изминали повече от 6000 юп. В резултат на тази регламентация употребявани моторни превозни средства, внесени от друга държава членка, се облагат еднакво с новите автомобили, което създава дискриминация спрямо първите в сравнение с местните употребявани моторни превозни средства. Това обуславя предложението за отмяна на акциза както на стари, така и на нови автомобили, за да не възникне риск от неравно третиране и отчитайки факта, че в повечето държави членки автомобилите не подлежат на облагане с акциз, а се облагат с регистрационен данък.
         Асоциацията на вносителите на автомобили счита внасянето на този законопроект за една от най-големите си победи през последните години в усилията си за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското по отношение на облагането на автомобилите.  Преговорите от страна на асоциацията с депутати от управляващото мнозинство и опозицията бяха водени от председателя на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили Анастас Тодоров и почетния председател на АВА Васил Василев.
         Вносители на законопроекта, резултат от усилията на АВА, са Председателят на комисията по бюджет и финанси Румен Овчаров, заместник-председателят на комисията Алиосман Имамов и депутатът Петър Кънев.         
         Припомняме, че АВА многократно внася предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове и сезира институциите за тези несъответствия в бълггорското законодатество с писма до Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. Бяха проведени редица срещи, на които експертите на асоциацията посочиха противоречията на българското законодателство с европейското. Последното предложение за на Асоциацията на вносителите на автомобили за промяна в Закона за акцизите и данъчните складове беше внесена официално в деловодството на парламента преди гледането на данъчните закони през октомври 2008 г.
     В писмото до председателя на бюджетната комисия асоциацията предложи:
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
(Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г.)
§1. Чл. 4, т. 16 се заличава.
§2. Чл. 30 се изменя така:
Чл. 30. Данъчната основа за автомобилите е брой киловати в зависимост от мощността на двигателя за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно за разликата над 126 киловата (kW) по системата SAE.
§3. Чл. 40 се изменя така:
Чл. 40. (1) Акцизната ставка за автомобилите е:
1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.
(2) Акцизната ставка по ал. 1 се намалява с 15% за всяка изминала година от датата на първата регистрация на автомобила (включително в чужбина), но не с повече от 75%.
 
 Мотивите, които представихме: Настоящият режим на облагане с акциз на автомобили създава изключително неравнопоставено данъчно третиране, което води до съществени нарушения в конкуренцията при търговията с автомобили.
Съпоставка на дължимия акциз за автомобилите показва драстични разлики в облагането между нови и употребявани автомобили. На практика дължимия акциз за употребяваните автомобили в някои случаи е над 5 пъти по-висок от дължимия акциз за същия по мощност автомобил, но нов.
Разликата е най-значима при по-маломощните автомобили – тези между 120 и 150 kW, които са и най-разпространени. При тези автомобили облагането на употребяваните е между 5,3 и 1,5 пъти по-ниско от аналогичните нови. Така например за автомобил в най-долната граница за облагане с акциз (121 kW) ако е нов ще се дължи акциз в размер на 790 лв., а ако е употребяван – 4 235 лв. При сега прилаганата таблица, изравняване на облагането се постига едва при автомобили с мощност 350 kW (456 к.с.), което явно касае единични случаи. 
 
 Наличието на толкова драстични разлики в облагането с акциз не може да бъде мотивирана от нищо:
1. не е продиктувана от екологични съображения
Не може да се смята, че разликата в облагането с акциз е продиктувана от екологични съображения, тъй като облагането с акциз се определя единствено на база мощността на автомобила, а не на неговите екологични показатели.
 
2. не е продиктувана от разлика в техническите характеристики
Тази разлика не може да бъде мотивирана и с други обосновани или не твърдения относно разликите в техническите характеристики на новите и употребяваните автомобили. На практика в повечето случаи такива разлики изобщо не са налице.
Подобно твърдение се основава на обстоятелството, че нови автомобили по смисъла на ЗАДС са всички автомобили, които са с пробег до 6000 км или за които не са изминали повече от 6 месеца от първата им регистрация (чл. 4, ал. 1, т.16 ЗАДС).
Поради това, с акциз като употребявани автомобили в настоящия момент (края на 2008 г.) се облагат и автомобили произведени през 2008 г. Определено не може да се смята, че автомобил продаден през м. март 2008 г. технически е по-лош от аналогичен автомобил, продаден през м. октомври 2007 г.
 
Разликата в облагането дискриминира употребяваните автомобили в чужбина
Нещо повече, действащия режим на облагане води до съществени изкривявания и при търговията с употребявани автомобили. На практика действащия акциз води до съществени диспропорции между употребяваните местни автомобили (които са закупени като нови в страната) и употребяваните в други държави-членки.
Така например автомобили с мощност 121 kW, продаден в България като нов в началото на 2008 г. при последващата продажба в края на 2008 г. вече като употребяван, в цената му ще се съдържа 790 лв. акциз, докато ако същия автомобил е закупен като нов в Германия, и в последствие продаден в България като употребяван в цената му ще следва да се калкулира акциз в размер на 4235 лв.
 
Разликата в облагането е забранено от Европейското законодателство
Ето защо този режим на данъчно облагане дискриминира чуждестранните стоки в полза на местните, поради което е принципно забранен по силата на чл. 90, ал.2 от Договора за създаване на Европейската общност, който е приложим за България от 1 януари 2007 г.
Идеалното  решение
По принцип идеалното решение на проблема е премахване изобщо на акциза върху автомобилите и това би следвало да бъде крайната цел на една подобна реформа.
Следва да се подчертае, че действащото европейско законодателство касаещо облагането с акциз и конкретно ДИРЕКТИВА 92/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година не задължава Република България да прилага подобен акциз. Съответно редица държави - членки на ЕС изобщо не налагат акциз по отношение на леките автомобили, сред които са дори и водещи такива като Германия например.
От друга страна, разбирането че помощните автомобили са „луксозни стоки”, поради което следва да се облагат с акциз е неправилно, най-малко от позицията, че отдавна автомобилите не са луксозна стока, а в последните години мощността им нарасна значително и дори тези със сравнително по-малък обем на двигателя могат да попаднат в категорията на подлежащи на облагане с акциз.
Обикновено по-мощния автомобил притежава по-добри системи за сигурност и гарантира по-голям безопасност за пътуващите и в този смисъл неясно изглежда защо следва това да бъде санкционирано с по-голям акциз.
Предложение
В този смисъл предложението ни се състои в :
1.     уеднаквяване скалите на облагане на нови и употребявани автомобили
2.     въвеждане на намаление в размера на акциза в зависимост от фактическата амортизация на автомобила
Смятаме че това ще премахне всички недостатъци на действащия режим, включително ще го направи отговарящ на изискванията на член 90 от Договора за ЕО.
Конкретно предвиждаме, настоящата скала за облагане на нови автомобили да бъде приложима за всички автомобили, като за в зависимост от срока през който е употребяван автомобила акциза да бъде намаляван с 15 % за всяка изминала година от датата на първата му регистрация, но не може да бъде по-голямо от 75%.
Това се налага предвид съдебната практика на Съда на европейските общности и член 90 от Договора за ЕО. От съдебната практика може да се заключи, че за да е съвместим с първата алинея от член 90 ЕО националният данък, с който се облага еднократно всяко превозно средство при първата му регистрация в държава-членка, той трябва, доколкото се отнася до превозните средства втора употреба, да бъде изчислен по начин, че да се избегне дискриминация спрямо такива превозни средства с произход от други държави-членки. Следователно наложеният върху внесените превозни средства втора употреба данък не трябва да надвишава данъка, който остава да се заплати и който е включен в стойността на равностойно превозно средство, регистрирано по-рано в същата държава-членка.
Прилагайки този принцип, размера на акциза следва да бъде намаляван на базата на фактическата амортизация на всяко превозно средство. Този подход обаче би усложнил администрирането на данъка, поради което с оглед опростяване на облагането, удачно изглежда това намаление да бъде фиксирано в закона - с по 15% за всяка календарна година от първата регистрация на автомобила, но не повече от 75%.
Предвиденото намаление е по-малко от данъчните амортизационни норми за автомобили, предвидени в чл. 55 на Закона за корпоративното подоходно облагане – 25% на година. Смятаме че по-малко намаление - с 15% за всяка календарна година в по-пълна степен отговаря на спада в цената на употребяваните автомобили и техния полезен срок на използване.
Доколкото приемаме че след 5-тата година остатъчната стойност на автомобила зависи в най-голяма степен от фактическото състояние на всеки отделен автомобил, смятаме че намалението на акциза следва да е лимитирано до максимум 75%. Така на практика, след 5-тата година, акциза ще бъде в размер на 25% от стойността на акциза за нов автомобил, също толкова ще е и акциза за 8 годишен автомобил.
Разбира се тази методика би могла да бъде променена ако бъде намерен алтернативна такава, отговаряща в по-пълна степен на принципите на облагането в ЕС.

Уважаеми колеги,поради смяна адреса на офиса на Асоциация на вносителите на автомобили…

03.04.2009

    Уважаеми колеги,

 

   Поради смяна адреса на офиса на Асоциация на вносителите на автомобили ви информираме,че от 06.04.2009г.  и преместване на телефонните постове, временно ще бъдем на ваше разположение само на  мобилните  телефони на АВА: 

 

 +359 885 055 065-Изпълнителен директор на АВА-Цветелина Цанева

 +359 889 171 284-Технически сътрудник на АВА-Кристина Фандъкова

 +359 889 299 262-Координатор на АВА-Иванка Георгиева

СОС отмени наредбата за забрана на тежкотоварните камиони в широкия център на София

13.03.2009
По предложение на заместник-председателя на АВА Орлин Алексиев Столичният общински съвет отмени действието на наредбата, с която беше забранено влизането на тежкотоварни камиони в широкия център на София.
    
Припомняме ви, че с приемането на тази наредба от 1 януари 2009 г. до вчера, камиони с обща маса над 8 тона не да можеха да влизат в широкия център на София. По изключение превози се разрешаваха, но само срещу солени ежедневни такси. Автобусите, които не са част от транспортната система на града, също бяха задължени да плащат налог за преминаване оттам. Дневната такса за всяко превозно средство, която беше определена тогава, хвърли в смут превозвачите и постави фирмите пред реален риск от фалит, заради непосилните налози. За техниката с тегло 8-30 тона, определената такса беше по 150 лв. на ден, а за машините, които надхвърлят този тонаж - на по 300 лв. на ден
 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

08.01.2009

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
 Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
Раздел I.
Местни данъци
Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;
7. други местни данъци, определени със закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г.) Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в “Държавен вестник”.
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на този закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по чл. 184, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.
Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Раздел II.
Местни такси (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
г) (отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) туристическа такса;
и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;
к) (предишна б. “и” - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.
(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.
Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон.
Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.
Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се събират от общинската администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година.
Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.
Глава втора.
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Раздел I.
Данък върху недвижимите имоти
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. включително.
Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
Чл. 12. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 13. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32.
(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
Чл. 15. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.
(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) За жилищните имоти лицата по ал. 1 подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За нежилищните имоти по чл. 11, ал. 2 предприятията подават декларация по реда и в сроковете по чл. 14, ал. 1, и след съобщаването на данъчната оценка от служителя на общинската администрация я посочват в декларацията по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се внася в сроковете по чл. 28 в общината по местонахождението на имота съгласно декларираните данни.
Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 19. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е отчетната им стойност, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:
1. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) общините, за имотите - публична общинска собственост;
2. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
4. читалищата;
5. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
6. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
8. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
9. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
11. (отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
11а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;
12. музеите, галериите, библиотеките;
13. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
14. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;
15. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
16. (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.
Чл. 25. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.)
Чл. 27. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1.
Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
Раздел II.
Данък върху наследствата
Чл. 29. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл. 30. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.
(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.
(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
Чл. 33. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:
1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2;
2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) превозните средства - по застрахователна стойност;
4а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.
(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.
(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.
Чл. 34. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33, се приспадат:
1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32;
2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32;
3. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) разноските за погребение в размер 1000 лв.;
4. предвидените в закона облекчения.
Чл. 35. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33.
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за лица извън посочените в т. 1 - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 38. (1) Освобождават се от данък:
1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на държавата и общините;
2а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;
3. обикновената покъщнина;
4. дребният земеделски инвентар;
5. библиотеките и музикалните инструменти;
6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;
7. неполучените пенсии на наследодателя;
8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.
(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.
(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.
Чл. 39. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.
(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка “Живот”, сключен от наследодателя в полза на трети лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.
Раздел III.
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл. 45. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.
(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.
Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.
Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:
(буква “а” отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. “б”, изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. “в”, изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква “б”.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 1,3 до 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
е) (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.
(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 1, букви “б”, “в”, “г” и “е”, т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.
(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
Чл. 50. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.
Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.
Раздел IV.
Данък върху превозните средства
Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл. 53. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.
(4) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При кражба и унищожаване на превозно средство, данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:
Брой на годините от годината Коефициент
на производство, включително 
годината на производство 
Над 14 години 1
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително 2,8
  
(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:
1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.
(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;
6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.
(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;
2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.
(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.
(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Брой оси Допустима  Данък (в лв.)
на седловия максимална 
влекач/ маса на състава 
влекача от превозни 
за ремарке средства, 
  посочена в 
  свидетелството 
  за регистрация 
  на влекача 
  равна по- задвижваща други системи
  или малка ос/оси с  за окачване на
  повече от пневматично  задвижващата
  от   или с окачване, ос/оси
      прието за екви- 
      валентно на 
      пневматичното 
А) с две оси -  18 от 8 до 24 от 28 до 84
  18 20 от 28 до 84 от 64 до 192
  20 22 от 64 до 192 от 147 до 441
  22 25 от 190 до 570 от 342 до 1026
  25 26 от 342 до 1026 от 600 до 1800
  26 28 от 342 до 1026 от 600 до 1800
  28 29 от 331 до 993 от 399 до 1197
  29 31 от 399 до 1197 от 655 до 1965
  31 33 от 655 до 1965 от 909 до 2727
  33 38 от 909 до 2727 от 1381 до 4143
  38 -  от 1007 до 3021 от 1369 до 4107
Б) с три и 36 38 от 640 до 1920 от 888 до 2664
повече оси 38 40 от 888 до 2664 от 1228 до 3684
  40  -  от 1228 до 3684  от 1817 до 5451
        
(8) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 50 до 150 лв.
(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер от 100 до 300 лв.
(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за трактори в размер, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 до 15 лв.;
2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 до 21 лв.;
3. над 37 kW - от 10 до 30 лв.
(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за други самоходни машини в размер от 25 до 75 лв.
(12) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за моторни шейни в размер от 50 до 150 лв.
(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:
Брой оси Допустима Данък (в лв.)
на мотор- максимална 
ното маса 
превозно   
средство   
  равна по- задвижваща други системи
  или малка ос/оси с  за окачване на
  повече от пневматично  задвижващата
  от   или с окачване, ос/оси
      прието за екви- 
      валентно на 
      пневматичното 
А) с две оси 12 13 от 30 до 90 от 61 до 183
  13 14 от 61 до 183 от 168 до 504
  14 15 от 168 до 504 от 237 до 711
  15 -  от 237 до 711 от 536 до 1608
Б) с три оси 15 17 от 61 до 183 от 106 до 318
  17 19 от 106 до 318 от 217 до 651
  19 21 от 217 до 651 от 282 до 846
  21 23 от 282 до 846 от 434 до 1302
  23 -  от 434 до 1302 от 675 до 2025
В) с четири 23 25 от 282 до 846 от 286 до 858
оси 25 27 от 286 до 858 от 446 до 1338
  27 29 от 446 до 1338 от 708 до 2124
  29 -  от 708 до 2124 от 1050 до 3150
        
Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за:
1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.
Чл. 57. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
2. за параплан - от 12 до 24 лв.;
3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;
4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;
5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;
6. за планер - от 30 до 60 лв.
Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване.
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с “екодвигатели”, съответстващи на стандартите “Евро 2″, “Евро 3″, “Евро 4″ и “Евро 5″, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.
Чл. 60. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.
(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.
Раздел V.
Пътен данък (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Чл. 61ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
Раздел VI.
Патентен данък (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Чл. 61з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл. 61и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 61з. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл. 61к. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.
(2) Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с наредбата по чл. 1, ал. 2.
(3) Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.
(4) Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.
Чл. 61л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл. 61н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.
Чл. 61о. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.
Чл. 61п. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.
Глава трета.
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I.
Такса за битови отпадъци
Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 62.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.
(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.
Чл. 70.(Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
Раздел II.
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение
Чл. 72. Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
Чл. 73. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в чл. 72.
(2) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.
Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 79. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 80. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
Раздел III.
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.
Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, определен от общинския съвет съгласно чл. 7, 8 и 9.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер, определен от общинския съвет, съгласно чл. 7, 8 и 9.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
Чл. 87. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 90. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.
Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден.
Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 86 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Раздел IV.
Туристическа такса (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.
(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство;
2. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;
3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
4. санитарно-хигиенни мерки;
5. реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.
Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.
(2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) В случаите на чл. 93, ал. 3 общинският съвет определя размера на таксата след предварително съгласуване с общинския съвет по туризъм в процеса на приемане на годишната програма за развитието на туризма.
Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон, място за настаняване или туристическа хижа, едновременно със заплащането на услугата.
Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи, и се внася по бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.
Раздел V.
Такси за добив на кариерни материали (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
Раздел VI.
Такси за технически услуги
Чл. 104. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл. 105. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 106. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно чл. 7, 8 и 9:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на скица за недвижим имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;
4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:
а) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;
6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;
7. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др.;
8. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.
Чл. 108. Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.
Чл. 109. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
Раздел VII.
Такси за административни услуги
Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за наследници;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
5. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за семейно положение;
7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за издаване на удостоверение за родствени връзки;
8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес.
9. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;
10. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;
11. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
12. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за всички други видове удостоверения по искане на граждани;
13. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за преписи от документи.
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.
Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса.
Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от общинския съвет. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.
Чл. 114. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Таксата по чл. 113, ал. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.
Чл. 115. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.
Раздел VIII.
Такса за притежаване на куче (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., нов - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Раздел IX.
Такси за гробни места
Чл. 120. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) до 15 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за вечни времена;
3. за ползване на семейни гробни места:
а) (отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
б) (отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.
Чл. 121. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове.
Раздел X.
Такса за охрана и опазване на земеделски имоти
Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) За неподаване на декларация по чл. 17, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
(3) За нарушение по чл. 41 на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.
Чл. 125. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127 - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.
Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
2. “Основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.
3. “Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.
4. “Земеделски производители” са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.
5. “Пазарна стойност” е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.
6. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) “Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
7. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
8. “Едрогабаритни” са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.
9. “Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
10. “Редовни автобусни линии” са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.
11. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а) (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;
д) (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) “Прилежащ терен” по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) “Пълните разходи” включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.
16. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) “Основа” за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб.м изразходвана вода и други).
17. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) “Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
18. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) “Унищожени превозни средства” са превозните средства, приети за разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, неподлежащи на възстановяване.
19. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) “Застрахователна стойност” на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.
20. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) “Оценката по счетоводни данни” по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
21. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) “Поземлени имоти” са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
22. (нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Оборот” за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.
24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Обект” за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:
а) средствата за подслон и местата за настаняване;
б) заведенията за хранене и развлечения;
в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;
г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.
25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Работно място” е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.
26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Развлекателни игрални автомати” са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.
27. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Средства за подслон” и “места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.
28. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Нетна търговска площ” е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.
29. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Заведения за хранене и развлечения” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.
30. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Бюфет, павилион, каравана” са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.
31. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) “Съоръжение” във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).
32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) “Специализирани институции за предоставяне на социални услуги” са тези по смисъла на Закона за социално подпомагане.
33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) “Домове за медико-социални грижи за деца” са тези по смисъла на Закона за лечебните заведения.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до общината по местонахождението му чрез общината по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България, подават декларация в Регионалната данъчна дирекция - София.
(3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г.
§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 30 септември, 25 на сто до 31 октомври и 25 на сто до 30 ноември.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите, платили до 30 септември данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто. Същата отстъпка ползват и гражданите, които са получили съобщение след този срок, ако заплатят целия размер на данъка и таксата за битови отпадъци в 30-дневен срок от получаването на съобщението. В същия срок не се дължи лихва за закъснението.
(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г.
§ 4. Този закон се прилага, ако е по-благоприятен, и по отношение на откритите до влизането му в сила наследства, за които са подадени декларации в срока по чл. 32, но не са обложени с данък върху наследствата.
§ 5. В Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.) се създава чл. 10а:
“Чл. 10а. Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия.”
§ 6. Параграф 4 от допълнителните разпоредби на Закона за жилищностроителните кооперации (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 60 от 1992 г. и бр. 104 от 1996 г.) се отменя.
§ 7. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25 последното изречение се заличава.
2. В чл. 29, ал. 1, изречение първо думите “и местни” се заличават.
§ 8. Членове 10 и 11 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 и 61 от 1997 г.) се отменят.
§ 9. В Закона за нотариусите (ДВ, бр. 104 от 1996 г.) в чл. 96 ал. 3 се отменя.
§ 10. В чл. 15 от Закона за данъчното производство (обн., ДВ, бр. 61 от 1993 г.; изм., бр. 20 от 1996 г. и бр. 51 от 1997 г.) се създава ал. 5:
“(5) При определяне на данъчните задължения данъчната основа се закръглява на цели 100 лева към по-малкото число, в случай че последните две цифри са под “50″, и към по-голямото число, ако последните две цифри са “50″ или над “50″. Размерът на данъка се закръглява на цели 10 лева към по-малкото число, в случай че последната цифра е по-малка от “5″, и към по-голямото число, ако последната цифра е “5″ или по-голяма от “5″.”
§ 11. Министерството на вътрешните работи при издаване на регистрационен талон на моторното превозно средство вписва в него и мощността на двигателя в киловата (конски сили).
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 1998 г. и отменя Закона за местните данъци и такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г., попр., бр. 10 от 1952 г., изм. и доп., бр. 12 и 104 от 1954 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 13 от 1958 г., бр. 57 и 89 от 1959 г., бр. 21 и 91 от 1960 г., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 1 и 52 от 1965 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 102 от 1977 г., бр. 88 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 99 от 1981 г., бр. 55 от 1984 г., бр. 73 от 1987 г., бр. 33 и 97 от 1988 г., бр. 21 и 30 от 1990 г., бр. 82 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 40 и 87 от 1995 г., бр. 14 от 1996 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 20 и 37 от 1996 г., бр. 58 от 1996 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 89 и 93 от 1996 г. и бр. 55 от 1997 г.).
————————-
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 27 ноември 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 08.09.1998 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” и се отнася за всички плащания на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, извършени след 1 септември 1998 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2002 Г.)

§ 51. За определяне на пътния данък, дължим от собствениците на превозни средства по чл. 61в, които са регистрирани за движение към датата на влизане в сила на този закон, се използват данните от свидетелството за регистрация на пътното превозно средство.
§ 52. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2002 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първата вноска - от 1 юни до 31 август, и втората - до 31 октомври. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 10 на сто.
§ 54. При придобиване или наследяване на пътно превозно средство до 1 май 2002 г. данъчната основа е застрахователната му стойност.
§ 55. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 119 ОТ 2002 Г.)

§ 47. Таксата за битови отпадъци се събира от органите на данъчната администрация за срок две години от влизането в сила на този закон.
§ 48. (1) В срок до 30 ноември 2003 г. общинският съвет предоставя на съответните органи на данъчната администрация информация относно лицата, задължени да заплащат такса за битови отпадъци и дължимите от тях суми. Информацията се предоставя във вид на електронен документ и при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или в одобрен от министъра на финансите унифициран формат на електронен и хартиен носител.
(2) Ако в срока по ал. 1 информацията не бъде предоставена, данъчната администрация събира таксата в определените от общинския съвет размери и основа, действаща към 31 декември на предходната година, от данъчно задължените лица по чл. 11.
§ 51. В срок до три месеца от влизането в сила на закона, но не по-късно от приемането на общинския бюджет, общинският съвет приема наредбата по чл. 9. До приемането на наредбата определянето и администрирането на таксите се извършва по досегашния ред.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2003 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник” на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г., съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., с изключение на § 2, 3, 4, 5, § 8 - в частта относно чл. 423а, ал. 1, § 12, 15, 16 и 17, а § 10 влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 112 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г., ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2004 Г.)

§ 20. Лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.
§ 21. (1) Органите на данъчната администрация изчисляват, осъвременяват и съобщават на лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за битови отпадъци за 2004 г. и за сроковете за плащане, заедно със съобщенията за данъка върху недвижимите имоти, в случаите, в които няма промяна в способите на тяхното определяне.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Съобщенията по ал. 1 имат статута на акт за установяване на вземането по чл. 9б, ал. 2 и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) През 2004 г. вземанията по влезлите в сила актове по ал. 2 се събират от данъчната администрация по реда на Данъчния процесуален кодекс.
§ 22. Таксата за битови отпадъци за 2004 г. се заплаща при условията и в сроковете по чл. 28, ал. 1 и 2.
§ 22а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.) Надвнесените суми от данъчно задължените лица за превозните средства по досегашния чл. 61а, т. 2, 3 и 4 за периода след 1 април 2004 г. подлежат на прихващане или възстановяване от данъчната администрация по реда на чл. 112 от Данъчния процесуален кодекс.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 21. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването на превозното средство.
§ 22. Предприятията, задължени или избрали да прилагат Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2005 г., подават декларации за същата година по чл. 17, ал. 1 за промяна в обстоятелствата в срок до 30 юни 2005 г.
§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:
1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;
2. членове 259 - 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;
3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;
4. членове 52 - 54, чл. 60, чл. 67 - 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 - 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 - 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 - 4, чл. 269, 289, 330 - 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и 410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, бр. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 17. Навсякъде в закона думите “данъчен орган”, “данъчния орган”, “данъчният орган” и “данъчните органи” се заменят съответно със “служител на общинската администрация”, “служителя на общинската администрация”, “служителят на общинската администрация” и “служителите на общинската администрация”, а думите “териториална данъчна дирекция” и “териториалната данъчна дирекция” се заменят съответно с “община” и “общината”.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, бр. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 18. В срок до 15 февруари 2006 г. собствениците на влекачи за ремарке и седлови влекачи подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват показателите, които са от значение за определянето на данъка - допустима максимална маса на състава от превозни средства, брой на осите и вид на окачването на влекача.
§ 19. За 2006 г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2006 г. Когато не е определен нов размер, таксата се събира въз основа на действащия размер към 31 декември 2005 г.
§ 20. (1) За 2006 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 21. За 2006 г. органите на Националната агенция по приходите изчисляват задълженията, отпечатват и изпращат съобщения на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. Разходите за обезпечаване на процеса са за сметка на бюджета на агенцията.
§ 22. Заварените при влизането в сила на този закон данъчни и изпълнителни производства се довършват по досегашния ред.
§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСA ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. член 45, ал. 3, чл. 47, глава четвърта, чл. 71, ал. 4, чл. 77, ал. 5,чл. 80, ал. 5, чл. 88, ал. 3, чл. 89, чл. 99, ал. 4, чл. 112 - 116, чл. 127, 137, 139 - 149, глава седемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 254, ал. 1, т. 2, чл. 256, чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5, чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква “б”, т. 3, т. 4, буква “в” и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;
3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
4. член 282, ал. 4 и чл. 284 - 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;
5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в сила на кодекса.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО
(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 и 3, които влизат в сила в срок две години след влизането в сила на закона, и на § 4, 5, 6 и 7, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква “д” и т. 4, буква “в”, § 11, т. 1, буква “б” и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в “Държавен вестник”.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 77. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II “Обжалване по съдебен ред”, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата “окръжния” с “административния” и замяната на думите “Софийския градски съд” с “Административния съд - град София”, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в “Държавен вестник”.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 13. За 2007 г. общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2007 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
§ 14. (1) За 2007 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 и по чл. 60, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 15. Органите на Националната агенция за приходите изчисляват задълженията, отпечатват и изпращат съобщения на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2007 г. Средствата за обезпечаване на процеса са за сметка на бюджета на агенцията.
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2007 Г.)

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на разпоредбите на § 26, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2007 г., и на разпоредбата на § 27, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 18. Общинският съвет определя размера на местните данъци до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.
§ 19. До определяне на размера на местните данъци от общинския съвет за 2008 г. данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 20. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 28, ал. 1, съответно първата вноска на данъка по чл. 60, ал. 1, се внасят от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 21. Министърът на финансите до 29 февруари 2008 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61н, ал. 1.
§ 22. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н, ал. 1 до 30 април 2008 г.
§ 23. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 61п, ал. 1 се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 17. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 в срок до 31 януари 2009 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 47, ал. 1 и 2.
(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 18. (1) За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 19. За 2009 г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009 г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Приложение № 1

(Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Приложение № 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти

I. Общи положения

Чл. 1. Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя в левове и представлява сума от данъчните оценки на отделните обекти.
Чл. 2. Недвижимите имоти или части от тях се оценяват, без да се отчита влиянието на ограничения и тежести.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация по местонахождение на имота в 2-седмичен срок от подаване на молба по образец.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Удостоверение за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните характеристики, с молбата се подава и декларация по образец. Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към молбата се прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

II. Данъчна оценка на сградите

Чл. 4. Данъчната оценка на сгради или на части от сгради се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти и площта по следната формула:

ДО = БС x Км x Ки x Кх x Кв x Ко x ПЛ, където:

ДО е данъчната оценка в левове;
БС - базисната данъчна стойност на 1 кв.м. в левове;
Км - коефициент за местоположение;
Ки - коефициент за инфраструктура;
Кх - коефициент за индивидуални характеристики;
Кв - коефициент за височина;
Ко - коефициент за овехтяване;
ПЛ - площта на сградата или част от нея в кв.м.
Чл. 5. (1) Базисната данъчна стойност (БС) се определя на квадратен метър в зависимост от конструкцията и вида на обекта.
(2) Конструкциите на сградите са посочени в таблица № 1.
Таблица № 1
Използвани кодове за видовете конструкции
 
Код Конструкция
1 2
ПН паянтова
ПМ полумасивна
М1 масивна без стоманобетонни елементи или от
  сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала),
  масивна с частични стоманобетонни елементи
М2 масивна - едропанелна
М3 масивна с носещи тухлени стени и изцяло моно-
  литни или сглобяеми стоманобетонни подови
  конструкции, масивна - сглобяеми скелетни и
  рамови стоманобетонни конструкции, пакетно-
  повдигани плочи, едроплощен и пълзящ кофраж,
  скелетно-безгредови конструкции, специална
  конструкция (стоманени и др.)
  
(3) Базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър се определя съгласно таблица № 2.
Таблица № 2
Кон- Жилищни сгради Нежилищни
струкция апартаменти къщи сгради
1 2 3 4
ПН 4,40 3,70 4,80
ПМ 7,50 6,40 8,20
М1 11 9,40 12,10
М2 14 12 15,40
МЗ 17 14,50 18,70
      
(4) За следните обекти в жилищни блокове базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на апартаменти, както следва:
1. мезонети и ателиета - 100 на сто;
2. гаражи - 80 на сто.
(5) За следните обекти върху терени за жилищно строителство базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на къщите, както следва:
1. гаражи - 85 на сто;
2. обори, хамбари, навеси с оградни стени и други подобни - 60 на сто;
3. навеси без оградни стени - 40 на сто.
6) За следните нежилищни обекти базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на нежилищните сгради, както следва:
1. гаражи и складове - 80 на сто;
2. навеси с оградни стени - 60 на сто;
3. навеси без оградни стени - 40 на сто.
(7) Самостоятелните обекти в общите части на сградата се оценяват отделно.
(8) Стойността на идеалните части от общите части на сградата е включена към данъчната базисна стойност.
Чл. 6. (1) Коефициентът за местоположение (Км) се определя по таблица № 3 или 4 и местонахождението на сградата:
1. по таблица № 3 се определя коефициентът за местоположение за всички сгради, с изключение на производствените и селскостопанските; когато не са определени зоните в населеното място и/или категориите на вилните зони, се прилагат коефициентите от колони 7 и 10;

Таблица № 3
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Категория Зона  В строит. граници Извън граници Вилна зона
        
  I II III IV V     I кат. II кат.
София 93,6 74,9 63,2 42,1 28,1 25,7 23,4 65,5 37,4
Варна  88,9 70,2 56,2 42,1 28,1 25,7 23,4 60,8 32,8
Бургас 67,9 58,5 51,5 35,1 23,4 21,1 18,7 51,5 23,4
Стара Загора 63,2 53,8 44,5 33,9 23,4 21,1 18,7 44,5 23,4
Пловдив 58,5 49,1 37,4 32,8 23,4 21,1 18,7 37,4 23,4
I, 1 група 49,1 37,4 30,4 23,4 21,1 18,7 16,4 28,1 21,1
I, 2 група 31,5 22,5 15,8 11,3 0,0 9,0 6,8 13,5 11,3
II категория  21,6 13,0 10,8 8,6 0,0 6,5 5,4 8,6 6,5
III категория 11,9 8,6 6,5 0,0 0,0 5,4 4,3 6,5 5,4
IV, V категория 6,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 3,2 5,4 4,3
VI, VII, VIII                  
категория 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,2 2,8 2,6
2. за търговски обекти коефициентът за местоположение по таблица № 3 се увеличава с 40 на сто. Под търговски обект се разбира - магазини, аптеки, павилиони, будки, складове за търговия на едро, бензиностанции, дискотеки, ресторанти, закусвални, сладкарници, пивници, бирарии, механи, кафенета, хотели, мотели, хазартни заведения;
3. по таблица № 4 се определя коефициентът за местоположение за производствените, селскостопанските и разположените върху същия имот (парцел) административни сгради към тях:
Таблица № 4
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Категория Местоположение
  благоприятно неблагоприятно
  производствени селскостопански производствени селскостопански
София 23,4 16,4 17,3 10,8
Варна  22,2 15,7 16,4 10,4
Бургас 21,1 14,7 15,6 9,7
Стара Загора 20,5 14,4 15,1 9,4
Пловдив 19,9 14,0 14,7 9,1
I, 1 група 16,4 11,5 12,1 7,6
I, 2 група 14,0 9,9 10,4 6,5
II категория 11,7 8,2 8,6 5,4
III категория 7,0 4,9 5,2 3,2
IV, V категория 4,7 3,3 3,5 2,2
VI, VII, VIII        
категория 2,3 1,6 1,7 1,1
а) под производствени (промишлено производство) обекти се разбира - за производствени цели, включително и производство и разпределение на пара, сгъстен въздух и газове, производство, трансфер и разпределение на електроенергия, помпени и водопречиствателни станции, хангари, гаражи, депа, складове и навеси за съхранение на промишлена продукция;
б) под селскостопански обекти се разбира - сгради за животновъдство и птицевъдство, сгради за растениевъдство, осеменителни станции, люпилни, фуражни и хранителни кухни, ветеринарни филтри, складове и навеси за съхранение на селскостопанска продукция, силози, екарисажи;
в) сгради с благоприятно местоположение са тези, които отговарят на над 50 на сто от следните условия: сградата се намира в границите на населеното място; в близост (до 1 км) от републиканската пътна мрежа, жп. гари и пристанища; обособени производствени (промишлени, търговски или селскостопански) зони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Коефициентът за местоположение по ал. 1 за националните курорти и вилните зони към тях, както и за вилните зони до 10 км от морската брегова ивица се увеличава с 50 на сто, с изключение на Варна, Бургас, курортен комплекс Боровец, курортен комплекс Дюни, курортен комплекс Елените, курортен комплекс Слънчев бряг и населените места, посочени в ал. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Коефициентът за местоположение по ал. 1 за курорти от местно значение и за вилните зони към тях се увеличава с 20 на сто с изключение на населените места, посочени в ал. 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Категорията на населеното място се определя с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), утвърден с Решение № 565 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 73 от 1999 г.), с изключение на Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и населените места, посочени в ал. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Като населени места в I (първа) категория се групират следните населени места:
1. 1-ва група - Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Хасково, Шумен, Банско, Несебър, Созопол;
2. 2-ра група - Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра, Смолян, Разград, Търговище, Ямбол, Айтос, Карнобат, Нова Загора, Севлиево, Харманли, Троян, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Радомир, Самоков, Казанлък, Раднево, Чирпан, Попово, Козлодуй, Кранево, Балчик, Бяла (област Варна), Велинград, Кюстендил, Сандански, Китен, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Хисаря, Царево.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Под вилни зони се разбира вилни зони с одобрени застроителни и регулационни планове.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони се определят с решение на общинския съвет. До приемане на решението се прилагат зоните и категориите, определени със заповед на кмета на общината.
Чл. 7. Коефициентът за инфраструктура (Ки) се определя, като към единица се прибави значението на елементите по таблица № 5:

Ки = 1 + А + Б + В + Г + Д + Е.
Таблица № 5
Елементи Значение на елементите
  има няма няма
      в сградата,
      но има
      в квартала
1 2 3 4
А. Водопровод 0,0 -0,05 -0,03
Б. Канализация 0,0 -0,05 -0,03
В. Електрификация 0,0 -0,07 -0,05
Г. Телефонизация 0,0 -0,02 -0,02
Д. Топлофикация +0,06 0,00 0,00
Е. Улична мрежа 0,0 -0,08 -0,08
      
1. под улична мрежа се разбира улици, изпълнени с трайни настилки;
2. когато сградата не е включена към електрическата, водопроводната и канализационната мрежа, но в квартала е изградена съответната инфраструктура, за тези елементи се приема значението от колона 4. Под квартал се разбира част от населеното място, ограничено от уличнорегулационни линии (или улици, там където няма одобрен регулационен план), включително и когато съоръженията се намират в границите на улиците. Коефициентът от колона 4 се прилага и когато се оценява част от сграда, т.е. ако обектът няма изградена инфраструктура, но има такава в сградата.
Чл. 8. (1) Коефициентът за индивидуални характеристики (Кх) се определя, като към единица се прибавят следните корекции:

Кх = 1 + кк1 + кк2 + кк3, където:

1. кк1 е корекция за разположение във височината на обекти, в жилищни и предимно жилищни сгради:
Таблица № 6
Обектът се Корекция (кк1)
намира на в сгради с 6 в останалите
  и повече етажи сради
  без асансьор 
  нежи- апарта- нежи- апарта-
  лищни менти лищни менти
1. Първи етаж + 0,10 - 0,05 + 0,10 - 0,05
2. Втори до пети       
етаж - 0,03 + 0,03 0,00 + 0,03
3. Шести и след-       
ващи етажи -0,10 -0,03 -0,08 0,00
        
а) когато обектите по т. 1 са разположени на последния етаж в сгради на два и повече етажа, корекцията кк1 се намалява с 0,05;
б) за ателиета, гаражи, мазета и тавани корекцията кк1 е нула;
2. кк2 - корекция за физическо състояние на обекта:
Таблица № 7
Физическо състояние Значение
  на кк2
Не е извършван вътрешен основен ремонт 
над 20 години - 0,05
Лошо физическо състояние от - 0,10
  до - 0,60
  
а) под лошо физическо състояние се разбира щети, причинени от бедствия, аварии и др., вследствие на които физическото състояние на обекта се е влошило значително; значението на корекцията се установява след оглед и съставяне на протокол, в който са описани щетите;
б) за останалите случаи кк2 е равна на нула;
3. кк3 - корекция за подобрения към обектите:

кк3 = А + Б + В + Г + Д + Е
Таблица № 8
Вид Значен ие КК2
на подобрението няма има
А. Отоплителна инсталация 0,00 0,04
Б. Климатична инсталация 0,00 0,06
В. Луксозна или алуминиева дограма 0,00 0,04
Г. Шумо- или топлоизолации 0,00 0,03
Д. Покривни покрития 0,00 0,03
Е. Декоративни елем. и облицовки 0,00 0,02
    
а) под отоплителна инсталация се разбира локално парно отопление, подово или стенно отопление;
б) под климатична инсталация се разбира инсталация, която е трайно прикрепена към сградата;
в) под покривни покрития се разбира луксозни подобрения - специална покривна конструкция, покрития и изолации;
г) под декоративни елементи и облицовки се разбира луксозни вътрешни и фасадни декоративни елементи, мозайки, облицовки, пана и други.
Чл. 9. (1) Коефициентът за височина (Кв) се определя за търговски, производствени и селскостопански обекти, когато височината на етажа е по-голяма от четири метра, по следната формула:

Кв =(В - 3)0.05,

където В е фактическата височина на етажа в метри, с точност до половин метър.
(2) Коефициентът се изчислява с точност до третия знак след десетичната запетая.
(3) За останалите обекти коефициентът има значение единица.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Коефициентът за овехтяване (Ко) се определя по следната формула:

Ко = [100 -(БГ - 5) x ПР]/100,

където:
БГ е броят години от завършването на сградата до момента на оценката (цяло число);
ПР - годишен процент на овехтяване на сградите по вид конструкция в процент:
Таблица № 9
Код конструкция ПР - год. % на овехт.
ПН 1,0
ПМ 0,8
М1 0,7
М2 0,6
М3 0,5
  
(2) До петата година от завършване на сградата коефициентът има значение единица.
(3) Коефициентът за овехтяване не можеда бъде по-малък от 0,65 за сгради или части от тях с паянтови или полумасивни конструкции, по-малък от 0,75 за М1 и М2 и по-малък от 0,85 за МЗ.
Чл. 11. (1) Площта (ПЛ) (бруто площ, разгънатата застроена площ) на сграда или част от нея представлява цялата площ, ограничена от: външната повърхност на фасадните стени и/или от мислените равнини, разполовяващи дебелината на вътрешните ограничаващи стени (за помещения); външната повърхност на фасадната стена и/или на парапета (за оградено отворено пространство); хоризонталната проекция на контура на покриващия конструктивен елемент (за неоградено покрито отворено пространство); външната повърхност на фасадните стени и парапети (за етаж на сграда, блок или секция на сграда).
(2) Площта на мазетата или таваните се определя, както следва:
1. тридесет на сто от бруто площта им, когато са прилежащи към жилищни обекти;
2. шестдесет на сто от бруто площта им, когато са прилежащи към нежилищни обекти.
(3) Определената по ал. 2 площ се прибавя към площта на обектите, към които мазетата или таваните са прилежащи.
(4) Когато мазета или тавани е необходимо да бъдат оценени като самостоятелни обекти, за площ се приема площта, определена съгласно ал. 2.
III. Данъчна оценка на незавършено строителство

Чл. 12. (1) Незавършеното строителство се оценява по завършени строително-монтажни работи в процент от данъчната оценка на сградата по проект, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до нулев цикъл - 37 на сто;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до груб строеж - 63 на сто.
3. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(2) Данъчната оценка на самостоятелен обект в незавършена сграда е част от данъчната оценка на незавършената сграда, съответстваща на отношението между бруто площта на обекта (вкл. идеални части от общите части на сградата) към бруто площта на сградата по проект.

IV. Данъчна оценка на земите в строителни граници, застроените дворове и на земите извън строителните граници (без земеделските земи)

Чл. 13. (1) Данъчната оценка на земите в строителните граници, вилните зони, застроените дворове (застроени места извън строителните граници) и на земите извън строителните граници (без земеделските земи) се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти, площта и данъчната стойност на подобренията по следната формула:

ДО = БС x Км x Ки x Ку x Кз x ПЗ + ДП,

където:
ДО е данъчната оценка в левове;
БС - базисната данъчна стойност на 1 кв.м в левове;
Км - коефициент за местоположение съгласно табл. № 3;
Ки - коефициент за инфраструктура;
Ку - коефициент за устройствена зона;
Кз - коефициент за застроеност;
ПЗ - площта на земята, включително застроената площ в кв.м;
ДП - данъчната стойност на подобренията.
(2) Данъчната оценка на водни площи, мини, кариери, земи в горския фонд и други подобни обекти се определя като за земи според местоположението и статута им.
Чл. 14. (1) Данъчната базисна стойност за земите е 0,80 лева за един квадратен метър.
(2) Данъчната базисна стойност за 1 кв.м незастроени места в строителните граници на населените места, определени с подробен градоустройствен план, е 125 на сто от базисната данъчна стойност по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земи в строителните граници в населените места от IV, V, VI, VII и VIII категория се увеличава, както следва:
1. при разстояние до 20 км от населеното място от нулева и първа категория - с 10 на сто;
2. при разстояние до 15 км от населеното място от втора категория - с 5 на сто.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земите във вилните зони до 10 км от морската брегова ивица, националните курорти и вилните зони към тях се увеличава с 50 на сто с изключение на Варна, Бургас, курортен комплекс Боровец, курортен комплекс Дюни, курортен комплекс Елените, курортен комплекс Слънчев бряг и населените места, посочени в чл. 6, ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земите в курорти от местно значение и във вилните зони към тях се увеличава с 20 на сто с изключение на населените места, посочени в чл. 6, ал. 5.
Чл. 15. Коефициентът за инфраструктура (Ки) се определя, като към единица се прибавя значението на елементите по табл. № 10.
Ки = 1 + А + Б + В + Г
Таблица № 10
  Значение на елементите
Елементи има няма няма в имота,
  в имота в имота но има в района
1 2 3 4
А. Водопровод 0,0 -0,05 -0,03
Б. Канализация 0,0 -0,05 -0,03
В. Електрификация 0,0 -0,07 -0,05
Г. Улична мрежа 0,0 -0,08 -0,08
      
1. под улична мрежа се разбира улици, изпълнени с трайни настилки;
2. когато имотът не е свързан с електрическата, водопроводната и канализационната мрежа, но в района е изградена съответната инфраструктура, за тези елементи се приема значението от колона 4. Под район се разбира част от населеното място (населено място е цялата територия, определена със землищната граница), ограничена от улици (пътища), включително и когато съоръженията се намират в границите на улиците (пътищата).
Чл. 16. (1) Коефициентът за устройствена зона (Ку) се определя в зависимост от предназначението на терена съгласно подробния градоустройствен план, както следва:
1. централна зона, Ку = 1,10;
2. производствени, предимно производствени и специално производствени зони, Ку = 0,90, а земи, заети от селскостопански дворове, Ку = 0,80;
3. всички останали зони (жилищни, обществено обслужване, паркове, зелени площи, за спорт и други), Ку = 1,00.
(2) Коефициентът по ал. 1 има значение единица за земи извън строителните граници на населеното място и за земи в населени места, в които не са обособени или не се обособяват такива зони.
Чл. 17. Коефициентът за застроеност (Кз) се определя по следния начин:
1. при процент на застрояване до 40 на сто, както и за незастроени земи коефициентът има значение единица. Процентът на застрояване се получава, като се раздели застроената площ на площта на имота (парцела);
2. при процент на застрояване над 40 на сто - по следната формула:

Кз = 2 - 1.01(ПЗ - 35),

където ПЗ е процентът на застрояване.
3. при процент на застрояване 100 на сто - Кз = 0,10;
4. коефициентът се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 18. (1) Данъчната стойност на подобренията (ДП) е сума от оценките на отделните подобрения.
(2) Оценката на всяко едно подобрение се определя като произведение от количествената му характеристика и следните стойности:
1. за трайни луксозни настилки (без обикновените мозаични, бетонни и глинени и други плочи) за 1 кв.м - 35 лв.;
2. за масивни огради (тухлени, бетонни, метални, смесени) и подпорни стени за 1 кв.м (дължина по височина) - 8 лв.;
3. за спортни площадки с трайна настилка за 1 кв.м - 15 лв.;
4. за басейни, трайно прикрепени към земята, за 1 куб.м - 23 лв.;
5. за паркинги за обществено ползване за кв.м:
а) зелени и с нетрайни настилки - 8 лв.;
б) всички останали - 15 лв.

V. Данъчна оценка на земеделски земи

Чл. 19. (1) Данъчната оценка на земеделските земи се определя въз основа на данъчната базисна стойност за един квадратен метър, в зависимост от начина на трайно ползване и категорията, коефициента за местоположение и площта, по следната формула:

ДО = БС x Км x ПЗ,

където:
ДО е данъчната оценка в левове;
БС - базисната данъчна стойност на 1 кв.м в левове;
Км - коефициент за местоположение;
ПЗ - площта на земята в кв.м.
(2) Данъчната оценка на гори върху земеделски земи се определя като за земеделски земи с трайни насаждения.
(3) Когато се налага да се оценят земи от горския фонд, те се оценяват като гори върху земеделски земи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя, като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица:
Кате- Тип Преобла- Горско-
гория месторастене даваща растителен
земе-   характе- пояс,
делска   ристика богатство
земя     и влага
1 2 3 4
III 3,5,7,90,92,93,106 Заливни I-1,CD-23
    и крайреч- 
    ни, богати 
IV 4,8,9,6,52,53,69 Заливни и 
    крайречни, 
    по-слаби 
V 10,14,16,37,40,41,42, Богати CD-23
  44,46,54,62,73,74,76, планински (21*II, 6*I)
  77,78,79,81,82,84,105,   
  111,112,114,116,   
  118,136   
VI 1,2,11,12,13,17,18,20, Богати 10*I I-21
  22,24,25,27,29,30,31, равнинни, CD-23
  34,35,38,43,45,47,51, по-слаби (21*I,4*II)
  55,56,58,59,60,63,64, планински 17*II B-12
  65,67,68,70,71,72,80,   3*III B-2
  83,85,86,87,94,95,97,   2*III C-23
  98,99,100,101,102,104,   
  107,109,110,113,115,   
  117,119,121,124,125,   
  127,133,135,140,141,   
  142,144,145   
VII 21,23,26,28,32,33,36, По-слаби 5*AB-1,2,
  61,66,75,108,120,122, равнинни BC-12,
  128,131,138,139,143,   (8*I,7*II)
  146,147   
VIII 15,19,48,50,57,89, Сухи не- 2*I b-12,2*I C-1
  96,137 бедни, ня- 3*III-2 BC-3
    кои високо- 
    планински 
IХ 49,88,126,129,148, Сухи и 4*A-1,1*I,
  149,150 бедни, II B-12,
    някои ви- 2*III BC-23
    сокопла- 
    нински 
Х 130,103,123,132,134 Много A-01
    сухи и (2*AB-1,3*
    бедни A-01)
където:
Римските цифри са горскорастителен пояс;
* - месторастене;
А - много бедна земя; B - бедна; С - средно богата; D - богата;
Цифрите: 0 - много сухо; 1 - сухо; 2 - свежо, и 3 - влажно.
Чл. 20. Базисната данъчна стойност (БС) се определя в левове за един квадратен метър земеделска земя съобразно категорията на земята и начина на трайното ползване:
1. при неполивни условия по следната таблица:
(Изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Таблица № 11
Начин на Базисна данъчна стойност по категории (лв./кв.м)
трайно ползване 
  I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Трайни насаждения 0,338 0,306 0,270 0,234 0,180 0,147 0,090 0,063 0,039 0,014
Ниви  0,188 0,168 0,147 0,129 0,098 0,081 0,050 0,035 0,023 0,009
Ливади  0,122 0,111 0,098 0,084 0,066 0,054 0,032 0,023 0,014 0,005
Пасища  0,072 0,066 0,059 0,050 0,039 0,032 0,018 0,014 0,008 0,003
2. при поливни условия - базисната данъчна стойност по т. 1, умножена с 1,20.
Чл. 21. Базисната данъчна стойност на земеделските земи се коригира с коефициент за местоположение (Км), който се образува, като към единица се прибавят следните корекции (Км = 1 + к1 + к2 + к3):
1. корекция за местоположение спрямо строителните граници на населеното място, в землището на което се намира имотът (к1);
Таблица № 12
Разстояние до строителните к1
граници на населеното място, км 
граничи +0,25
до 1 +0,15
от 1 до 3 0,00
от 3 до 6 - 0,10
от 6 до 8 - 0,15
над 8 - 0,20
2. корекция за местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка /к2/:
Таблица № 13
Разстояние до пътната мрежа, км к2
граничи с пътната мрежа +0,10
до 1 0,00
над 1 - 0,10
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) корекция, отчитаща категорията на населеното място, в землището на което се намира имотът (кз):
Таблица № 14
категория на населеното място, к3
в землището на което се намира имотът 
нулев +0,30
I +0,20
II +0,15
III +0,10
IV и V 0,00
VI, VII и VIII -0,10
VI. Данъчна оценка на правото на строеж
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчната оценка на правото на строеж (ДОПС) се определя в левове по следната формула:

ДОПС = РЗП x 0,25 x БС x Км x Ки x Кс,

където:
РЗП е разгънатата застроена площ на сградата в кв.м;
БС - базисната данъчна стойност в зависимост от конструкцията и предназначението на сградата. Ако конструкцията е неизвестна, се приема М2. За предназначение се приема преобладаващото (над 50 на сто);
Км - коефициент за местонахождение според предназначението;
Ки - коефициент за инфраструктура, определен съгласно раздел IV; при учредяване право на строеж върху земеделски земи Ки се определя по същия начин;
Кс - коефициент, отчитащ срока, за който е учредено правото, с точност до три знака след десетичната запетая.

Кc = (1 - 1,05-n),

където “n” е броят години, за които е учредено правото. За над 100 години коефициентът приема значение единица.
VII. Данъчна оценка на правото на ползване
Чл. 23. (1) Данъчната оценка на вещното право на ползване (ДОПП) се определя в левове по следната формула:

ДОПП = ДО x Кс,

където:
ДО е данъчната оценка на имота или на част от него в левове, върху който се учредява правото;
Кс - коефициент, отчитащ срока, за който е учредено правото, с точност до три знака след десетичната запетая.

Кс = (1 - 1,05-n),

където “n” е броят години, за които е учредено правото. Коефициентът не може да бъде по-голям от 0,900.
(2) Когато правото на ползване е учредено за неопределен срок, броят години, за които е учредено правото, се изчислява, като от 70 се извади възрастта на ползвателя, а ако те са повече от един - възрастта на най-младия. Когато ползвателят е на повече от 70 години, за брой години се приемат 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато е учредено право на ползване на предприятие за неопределен срок, коефициентът, отчитащ срока, е 0,900.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите, в които е необходимо да се получи текуща оценка на правото на ползване броят години “n” се определя за оставащия период, считано към датата, за която е необходима оценката.
Чл. 24. Данъчна оценка на правото на собственост при учредено вещно право на ползване се намалява с данъчната оценка на правото на ползване за оставащия период, считано към датата, за която е необходима оценката.

Приложение № 3 към чл. 55, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Приложение № 4 към глава втора, раздел VI

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди  от 25 до 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти: 
1 - 2 звезди  от 1 до 35 лв.
3 звезди от 6 до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване: 
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв.
3 звезди  от 3 до 35 лв.
в) питейни заведения с изключение на посочените в буква “е”: 
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв.
3 звезди от 2 до 35 лв.
г) кафе-сладкарници: 
1 - 2 звезди  от 1 до 20 лв.
3 звезди  от 3 до 50 лв.
д) барове: 
- дневни: 
2 звезди  от 3 до 50 лв.
3 звезди  от 10 до 84 лв.
- нощни: 
2 звезди  от 5 до 63 лв.
3 звезди  от 20 до 98 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони - за обект:  от 75 до 500 лв.
3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
от 2 до 20 лв.
4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:
лева за брой място от 5 до 200 лв.
5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 120 лв.
9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 130 до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 47 до 980 лв.
21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 300 до 3250 лв.
22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи:
от 3000 до 28 000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българ-ска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
от 100 до 198 лв.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
от 8 до 26 лв.
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300
до 840 лв. за един фитнес уред
35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно - от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни - от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета  от 750 до 1500 лв.
  на брой;
б) лодки от 450 до 900 лв.
  на брой;
в) яхти  от 900 до 1800 лв.
  на брой;
г) джетове  от 900 до 1800 лв.
  на брой;
д) влакчета  от 30 до 60 лв.
  на място;
е) файтони от 75 до 150 лв.
  на място;
ж) водни ски, водни пла- от 150 до 300 лв.
нери и сърфове, водни ко- на брой
лела, включително наду- оборудване;
ваеми, водни увеселения 
з) зимни ски (включи- от 150 до 300 лв.
телно ски екипировка), на брой
зимни кънки, сноубор- оборудване;
дове, шейни 
и) въртележки, виенски от 150 до 300 лв.
колела, блъскащи се на място;
колички, велосипеди 
и рикши 
к) детски колички и от 150 до 300 лв.
моторчета  на брой;
л) стрелбища  от 300 до 600 лв.
  на брой
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети от 200 до 475 лв.
б) други МПС от 400 до 950 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства - от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн - от 330 до 660 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - от 110 до 220 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини - от 11 до 22 лв.
 
Релевантни актове от Европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик
ДИРЕКТИВА 72/166/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 април 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховките “Гражданска отговорност” при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за застраховане на такава отговорност
ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година относно сближаването на законите на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства, и за изменение и допълнение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета

АВА посреща 2009 година с добра новина

08.01.2009

 

 

Уважаеми партньори, членове и съмишленици,

 

Мениджмънтът на Асоциацията на вносителите на автомобили ви поздравява с настъпването на новата година и ви напомня, че благодарение на общите ни законодателни инициативи от 1 януари 2009 няма да се дължи данък във връзка с прехвърлянето на моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

До края на 2008 г. по силата на чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, освободени от този данък бяха единствено автомобилите, които са внесени в страната като нови. Поради направените законови промени от тази година данъкът отпада и за употребяваните.

Данъкът се запазва при прехвърлянето на моторни превозни средства, които вече са регистрирани за движение в страната. Както миналата година, точния размер на този данък ще бъде определян от съответния общински съвет и ще бъде в границата 1.3% – 2.6%.

         С увереност, че заедно можем повече, и през 2009 година ще продължим да отстояваме интересите на бранша и да работим в полза на общите ни бизнес перспективи.

         Подробности за измененията в Закона за местните данъци и такси може да откриете в Държавен вестник, бр.105 от 9 Декември 2008г., както и на интернет страницата на НАП, като последвате следния линк

http://www.nap.bg/ospage?id=34&docNom125=4

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА МПС

08.01.2009

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1.
Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/;

2.
Квитанция за платена такса МПС;

3.
Застраховка “гражданска отговорност”;

4.
Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми;

5.
Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
1.     Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/;
2.     Договор – копие и оригинал;
3.     Квитанция за платена такса МПС;
4.     Застраховка “гражданска отговорност”;
5.     Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;
6.     Свидетелство за регистрация на МПС.
7.     Диагностичен лист за техническа изправност
ЗАБЕЛЕЖКА:     Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС
1.     Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/
2.     Протокол за брак
3.     Регистрационните табели на МПС
4.     Регистрационното свидетелство на автомобила
5.     Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /
6.     Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ
1.     Заявление за регистрация - 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /
2.     Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.
3.     Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.
4.     Квитанция за платена такса МПС
5.     Застаховка “гражданска отговорност”
6.     Табели с регистрационни номера

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
1.     Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/
2.     Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство
3.     Документи за самоличност на собствениците.
4.     Квитанция за платена такса МПС
5.     Застраховка “гражданска отговорност”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ
1.     Заявление за регистрация – 1 бр
2.     Документ за собственост – копие 2 бр.
3.     Квитанция за платена такса МПС
4.     Застраховка “гражданска отговорност”
5.     Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице
6.     Диагностичен лист за технически преглед

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС
1.     Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни
2.     Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС
3.     Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.
4.     Квитанция за платена такса МПС
5.     Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика
6.
Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София
ЗАБЕЛЕЖКА:
При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.

ЗАЯВЛЕНИЕ – 3 ЛВ.
ДИАГНОСТИЧЕН ЛИСТ – 2 ЛВ.
МОНТАЖ НОМЕРА – 4 ЛВ

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

08.01.2009

Обн. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., попр. ДВ. бр.27 от 21 Март 2001г., изм. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2003г., доп. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 20 Април 2004г., попр. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г., попр. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г.

Раздел I. Такси за разрешаване на дейности с общоопасни средства и за изработване на печати и щемпели (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г.)

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на разрешения за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за производство на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон - 1000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за търговия с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 300 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 20 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 50 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

7. за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - собственост на търговци и юридически лица - 50 лв.;

8. за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 100 лв.;

10. за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

11. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси - 50 лв.;

12. за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., заличена - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

14. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси (стрелбища) от търговци и юридически лица - 150 лв.;

15. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за внос (износ) на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелно, ловно и спортно оръжие и боеприпаси от търговци и юридически лица - 50 лв.;

16. за внос (износ) на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 100 лв.;

18. за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси - 50 лв.;

19. за прострелка и създаване на куршумотека и гилзотека - 5 лв.;

20. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

21. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) за производство на опитни образци и опитни партиди от новоразработени взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 100 лв.;

22. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 92 лв., и 22 лв. - за всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса;

24. (нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) За издаване на Европейски паспорт на огнестрелното оръжие - 50 лв.;

25. (нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) За издаване на документи за пренасяне на ВВООБ в рамките на ЕС - 20 лв.

(2) Разрешенията по ал. 1, т. 9 се издават и таксуват съобразно броя на местата, където се съхраняват общоопасните средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) При издаване на разрешение за носене на служебно поверено огнестрелно оръжие от служители на юридически лица и на лица, регистрирани като еднолични търговци, които осъществяват частна охранителна дейност, се събират таксите по ал. 1, т. 12. В този случай таксата за съхраняване на огнестрелното оръжие по ал. 1, т. 9 се заплаща от юридическите лица и от лицата, регистрирани като еднолични търговци.

(4) За изработване на печати и щемпели се събират следните такси:

1. за откриване на обект за изработване на печати и щемпели - 10 лв.;

2. за изработване на щемпели с изображение на личен подпис - 2 лв.

(5) За преиздаване и продължаване на сроковете на разрешенията за извършване на дейности по този раздел се събират таксите, определени за първоначалното им издаване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) Освобождават се от заплащане на такси при издаване на разрешение за внос, носене и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси чужди граждани, работещи в държавни и междудържавни организации с предмет на дейност борба с престъпността и охрана.

Раздел II. Такси по Закона за задграничните паспорти

Чл. 2. - 6. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Раздел III. Такси по Указа за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България

Чл. 7. - 9. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Раздел IV. Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Органите за граничен паспортен контрол събират такси за издаване на визи по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България, в размерите, определени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2000 г. и бр. 49 от 2002 г.).

Чл. 10. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) При продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България се събират следните такси:

1. до 6 месеца 200 лв.;

2. до 1 година 500 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) до 5 години 800 лв.

(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

(3) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 12. (1) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса 1000 лв.

(2) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец, сключил брак с български гражданин, се събира такса 150 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Таксите по ал. 1 и 2 се събират еднократно след разрешаване на постоянното пребиваване на чужденеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 и 2 се събира такса 10 лв.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ посочените в ал. 1 събития и факти за чужденци, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

(3) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1 и 2 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Чужденците от български произход и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 19. Не се събират такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна;

2. (нова - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци, извършващи дейност в Република България по линия на безвъзмездната помощ, оказвана от чуждестранни правителствени и международни организации.

3. (Предишна т. 2 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) по чл. 10, ал. 1 и 3 - от чужденци, които не могат да напуснат страната по независещи от тях обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и неотложна медицинска помощ, удостоверени с документи от съответните компетентни органи;

4. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

5. (Предишна т. 4 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

6. (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

7. (Предишна т. 6 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

8. (Предишна т. 7 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденците, спрямо които е наложена влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 41 и 42 от Закона за чужденците в Република България.

Раздел V. Такси по Закона за движението по пътищата

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(3) За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 1 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г.) За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 1 лв.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство на чужденец се събира такса 18 лв.

Чл. 22. За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

Чл. 23. По молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство се събира такса 2 лв.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство, се събира такса 300 лв.

Чл. 25. (1) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За проверка на техническата и екологичната изправност и за извършване на идентификация при първоначалната регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС се събира такса 6 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За извършване идентификация на пътни превозни средства при регистрация извън определените за това места се събира такса 4 лв. за всяко превозно средство.

(Ал. 3-6 отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За извършване на идентификация на пътни превозни средства в пункт на “КАТ - Пътна полиция”, различен от местоотчета им, се събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса 80 лв.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 27 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване и подмяна на документ за право на движение на пътно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:

1.

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,

 

 

в сила от 08.12.2003 г.)

 

 

за свидетелство за регистрация

 

 

на пътно превозно средство

9 лв.;

2.

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,

 

 

в сила от 08.12.2003 г.)

 

 

за издаване на дубликат на

 

 

свидетелство за регистрация на

 

 

пътно превозно средство

9 лв.;

3.

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

 

 

за разрешение за временно движение

 

 

на превозни средства

5 лв.;

4.

за право на ползване на

 

 

регистрационен номер (без транзитен)

2 лв.;

5.

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

 

 

за право на ползване на

 

 

регистрационен номер на

 

 

автомобили от фирма, извършваща

 

 

търговска дейност с тях, се събира

 

 

годишна такса за един комплект

650 лв.

6.

за право на ползване на реги-

 

 

страционен номер за автомобили

 

 

с четири еднакви цифри се събира

 

 

и такса

1000 лв.

7.

за право на ползване на регистра-

 

 

ционен номер за автомобили с

 

 

комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав;

 

 

ав-ва, където “а” и “в” са различни

 

 

числа от “0″ до “9″, се събира и

 

 

такса

30 лв.

8.

за право на ползване на регистра-

 

 

ционен номер за автомобили с

 

 

комбинация от цифри по желание,

 

 

извън случаите по т. 6

 

 

и 7, се събира и такса

50 лв.

9.

за право на ползване на регистра-

 

 

ционен номер за автомобили с

 

 

надпис по желание се събира и

 

 

такса

7000 лв.

 

 

 

 

Чл. 27. При първоначална регистрация, при промяна на собствеността и при промяна на регистрационния номер (без транзитен) на пътното превозно средство се събират следните такси:

1. за мотопед, мотоциклет или мототриколка 2 лв.;

2. за останалите пътни превозни средства 4 лв.

Чл. 28. (1) За издаване на удостоверение с данни на водачи или за моторно превозно средство се събира такса 3 лв.

(2) За издаване на справка за издирвано превозно средство се събира такса 5 лв.

(3) За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на моторно превозно средство се събира такса 50 лв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За издаване на справки за броя на моторните превозни средства от един вид, марка или модел се събира такса 50 лв.

(5) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1, 2 и 4 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 29. Освобождават се от такси по чл. 26, т. 4 и по чл. 27 моторни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и на дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) (1) За изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, се събират следните такси:

1. по проекти за стандарти и нормали - 300 лв.;

2. по проекти за строителство и реконструкция на пътища - 150 лв.;

3. по проекти за строителство и ремонтни работи - 80 лв.;

4. по проекти за изграждане на търговски и други обслужващи пътното движение обекти - 400 лв.

(2) За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар се събира такса 50 лв.

Раздел VI. Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) За издаване на сертификати, протоколи, разрешителни и становища за пожарна безопасност на обекти, на инсталации и съоръжения и за разрешаване ползването на строежи, извършено по искане на физически или юридически лица, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за обществено обслужващи сгради:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на образованието: учебни заведения (основни, средни, висши и др.), детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории, сгради, лаборатории и центрове за научноизследователска дейност и научно-техническа информация - 50 лв. плюс 0,10 лв./кв. м разгъната застроена площ (РЗП);

б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ (за индивидуална практика за първична медицинска помощ, за групова практика за първична медицинска помощ), амбулатории за специализирана медицинска помощ (за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински центрове, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове, диагностично-консултативни центрове), самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; многопрофилни и специализирани болници, университетски болници, военни и затворнически болници; родилни домове; центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, диализни центрове и тъканни банки; психиатрични болници; заведения за социални грижи; детски консултации; балнеосанаториуми и др. санаториални заведения; лабораторно-клинични заведения; самостоятелни поликлиники; ветеринарни лечебници; - 30 лв. плюс 0,10 лв./кв. м РЗП;

в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на културата и изкуството: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии и ателиета, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. - 30 лв. плюс 0,15 лв./кв. м РЗП;

г) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) с култово и религиозно предназначение: храмове за богослужение, манастири, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове - 50 лв. плюс 0,15 лв./кв. м РЗП;

д) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за административно обслужване: административни и офисни сгради, банкови и небанкови финансови институти и офиси, обменни бюра, административнообслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. - 100 лв. плюс 0,10 лв./кв. м РЗП;

е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите: търговски центрове, базари, покрити пазари и навеси, открити пазари и тържища, универсални и специализирани магазини, аптеки и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, панаирни палати, казина, дискотеки, сгради за битови услуги, компютърни и интернет зали, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене (ресторанти, закусвални, кафе-сладкарници и др.), общежития, обществени бани и сауни, хотели, мотели, хижи, почивни домове, къщи за отдих, квартири, ваканционни бунгала и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

ж) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на транспорта и съобщенията: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, паркинги (покрити и открити) и гаражи, автоработилници и сервизи, автомивки, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

з) (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) спортни сгради и съоръжения за всички видове спорт: - лека атлетика, спортни и гимнастически игри, плувни и гребни спортове, стрелба, ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм, спортове с развлекателен характер (яхтклубове и аероклубове), зали за волейбол, баскетбол, хандбал, борба и др., стадиони, тенис игрища, фитнес центрове и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

и) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на озеленяването: зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и гробищни паркове - 150 лв.;

к) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) развлекателни и увеселителни паркове: атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове и голф игрища - 350 лв.;

л) (предишна б. “к”, изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ-(пропан-бутан, метан) станции:

аа) бензиностанции и нафтоснабдителни пунктове, автомобилни газостанции за пропан-бутан или за компресиран природен газ - 150 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 0,50 лв./кв. м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

бб) комплекси автоснабдителни станции за зареждане на автомобили със светли горива (бензин и дизелово гориво), с пропан-бутан, с компресиран природен газ - 250 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа (за светли горива, за втечнен пропан-бутан, за природен газ или комбинирана - за светли горива и втечнен пропан-бутан) плюс 0,50 лв./кв. м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

м) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горими газове:

аа) бази за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти - 500 лв.;

бб) бази за преработка, съхранение и търговия с горими газове - 800 лв.;

вв) жп наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 150 лв. за всеки хидрант;

гг) жп наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 200 лв. за всеки хидрант;

дд) авто наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 100 лв. за всеки хидрант;

ее) авто наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 150 лв. за всеки хидрант;

жж) пълначни и складове за бутилки с горими газове - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за жилищни сгради и гаражни клетки в жилищни сгради:

а) за жилищни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

б) за гаражни клетки в жилищни сгради - 10 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения от категория по пожарна опасност “А” и “Б” - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП;

б) (отм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) селскостопански и животновъдни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност “В” - 150 лв. плюс 0,30 лв./кв. м РЗП;

г) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност “Г” и “Д” - 100 лв. плюс 0,20 лв./кв. м РЗП;

д) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) съоръжения и инсталации с производствено предназначение:

аа) от категория по пожарна опасност “А” и “Б” - 100 лв.;

бб) от категория по пожарна опасност “В” - 80 лв.;

вв) от категория по пожарна опасност “Г” и “Д” - 50 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за инфраструктурни строежи, обекти и съоръжения:

а) пътна инфраструктура:

аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) автомагистрали, пътища и улици - 100 лв. плюс 1 лв./км за всяка една от лентите на пътното платно;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

вв) мостове - 150 лв.;

гг) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

дд) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) светофарни уредби - 50 лв.;

б) железопътна инфраструктура:

аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) жп линии - 100 лв. плюс 1 лв./км за всеки коловоз;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) контактна жп мрежа - 50 лв. плюс 3 лв./км;

вв) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

гг) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) мостове - 150 лв.;

дд) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

в) съоръжения към пристанища:

аа) кейове - 150 лв. на едно кейово място;

бб) жп коловози, вътрешни пътища, открити и закрити складове, терминали, силози, резервоари - определените по тарифата такси за съответните съоръжения, сгради и обекти;

вв) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари - 100 лв.;

г) летища:

аа) самолетни писти за граждански полети, съоръжения за осветяване, сигнализация - 300 лв.;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хангари - 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;

вв) диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик - 300 лв.;

гг) самолетни писти на летища за агротехническа защита, спортни и учебни летища - 200 лв.;

д) метрополитени:

аа) метростанции - 500 лв.;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) подземени и надземени метропътища с комуникациите към тях - 100 лв./км;

е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) преносни и разпределителни проводи:

аа) транзитни електропроводи и далекопроводи (извън урбанизираните територии):

- до 110 kV - 100 лв. плюс 0,80 лв./км;

- над 110 kV - 100 лв. плюс 1,00 лв./км;

бб) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) електропроводи в урбанизираните територии:

- електропроводи за различно напрежение: до 20 kV; от 20 kV до 100 kV; над 110 kV - 80 лв. + 0,02 лв./м;

- контактна мрежа на трамваен и тролейбусен транспорт - 50 лв. плюс 0,03 лв./м;

вв) (попр. - ДВ, бр. 26 от 2007 г.) електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори:

- над 1000 kVA - 500 лв.;

- от 401 до 1000 kVA - 300 лв.;

- до 400 kVA - 100 лв.;

- ветрогенератор - 100 лв.;

гг) преносни линии, оптични кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на далекосъобщенията:

- извън урбанизираните територии - 50 лв. плюс 1,00 лв./км;

- в населени места - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- базови станции на мобилните комуникационни оператори - 50 лв.;

дд) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването:

- транзитни магистрални газопроводи с максимално работно налягане, по-високо от 1,6 мРа - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- разпределителни газопроводи с максимално работно налягане до 1,6 мРа в урбанизираните територии и съоръженията към тях, включващи газомерните табла на отклоненията към консуматорите - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

- промишлени газови инсталации и котелни помещения - 300 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради - 200 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради - 100 лв.;

- компресорни станции - 400 лв.;

- газорегулиращи станции - 200 лв.;

- газоизмервателни станции и газорегулаторни пунктове - 100 лв.;

- газови хранилища - 500 лв.;

ее) преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалими течности и горими течности:

- магистрални нефтопроводи и продуктопроводи - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- продуктопроводи в урбанизираните територии - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

жж) преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването - 100 лв.;

зз) преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите:

- проводи от водоизточника до водоснабдителния резервоар за населеното място - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа; канализационни колектори за отпадни води; главни и второстепенни канализационни клонове; дренажни канализации в урбанизираните територии - 50 лв. плюс 3,00 лв./км;

ж) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хидротехнически съоръжения:

аа) язовири, водоеми за напояване и за питейно-битови нужди - 150 лв.;

бб) пречиствателни станции за отпадни води - 300 лв.;

вв) корекции на реки, подпорни стени и укрепителни диги - 80 лв.;

гг) станции за хлориране на води - 50 лв.;

5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за устройствени планове - 100 лв.

6. - 26. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За изготвяне на становища по представени за съгласуване и одобряване инвестиционни проекти в идейна, техническа или работна фаза по реда на Закона за устройство на територията и по искане на лицата, посочени в ал. 1, се събират следните такси:

1. по цялата документация на инвестиционния проект:

а) за строежите по ал. 1, при които таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой - 50 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж/съоръжение;

б) за останалите строежи по ал. 1 - таксата за съответния строеж/съоръжение;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) по отделни части на инвестиционния проект (архитектурно-строителна, водопровод и канализация, електрически инсталации, газови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, машинно-технологична и др.), както и за специални части на инвестиционния проект (пожароизвестяване, пожарогасене, огнезащита на конструкция и др.) - 20 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;

3. по инвестиционен проект за извършване на основен ремонт, частична реконструкция и преустройство - 10 на сто от таксата по т. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за комплекс от сгради, обекти и съоръжения и за сгради със смесено предназначение (жилищни сгради с търговска, общественообслужваща и/или административно-битова част и др.) се определя като сбор от таксите за отделните сгради, обекти и съоръжения.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за сгради, обекти и съоръжения, които не са посочени в ал. 1, се определя, като те се приравнят към съответната категория по пожарна опасност.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) При повторно искане за проверка и издаване на съответния документ след отстраняване на забележките, дадени при първоначалната проверка, таксата по ал. 1 - 4 се намалява с 50 на сто, а при всяко следващо искане - с 25 на сто от първоначалната такса.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становища за въвеждане в експлоатация на строежи и съоръжения по ал. 1 таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой или определената такса за съответния строеж/съоръжение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Максималният размер на таксите, събирани по ал. 1 - 6 за един обект, е 10 000 лв., а минималният - 20 лв.

(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становище за допустимост на строителни продукти и за съответствие с изискванията за пожарна безопасност на съоръжения и технически изделия се събира такса 150 лв.

(9) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За проверка на обезопасеността от пожари на земеделската техника, участваща в кампанията по прибиране на зърнено-житните култури, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на зърнокомбайн - 20 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на трактор - 10 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на товарен автомобил - 10 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на сламопреса (балиращи машини) - 5 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на ремарке - 5 лв.

(10) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника по ал. 9, се събира такса 1 лв.

(11) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на дубликат на документ по ал. 1, 2, 6 и 8 се събира такса 5 лв.

(12) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат с увеличение 50 на сто, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

(13) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на документи по ал. 1 - 11 за обекти и строежи - собственост на Министерството на вътрешните работи, не се събира държавна такса.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г., попр. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на разрешения на търговци за осъществяване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за пожарогасителна дейност:

а) в един обект

- 500 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”)

- 700 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1500 лв.;

 

 

 

2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за аварийно-спасителна дейност:

а) в един обект

- 500 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”)

- 700 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1500 лв.;

 

 

 

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за противопожарно обследване:

а) в един обект

- 100 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”)

- 500 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1200 лв.

 

 

 

(2) За издаване на разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1 таксата се определя като сбор от таксите за всяка дейност поотделно.

(3) За издаване на дубликат на разрешение се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2000 г., предишен текст на чл. 32а - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и за предоставяне на информация по искане на юридически лица на небюджетна издръжка и на граждани се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на служебна бележка, удостоверение, справка и заверено копие от документ:

а) за първа страница - 2,50 лв.;

б) за всяка следваща - 1,00 лв.;

2. за предоставяне на документ в електронен вид (CD, дискета) - таксата по т. 1.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., предишен текст на чл. 32б - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) За издаване на удостоверителни документи се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на пре-

 

пис-извлечение (копие) от присъда,

 

мотиви, обвинителен акт по наказа-

 

телни дела от общ характер и

 

“Народен съд”

2,50 лв.;

2. за издаване на документ

 

дубликат

1,50 лв.;

3. за издаване на документ за кон-

 

фискация на имущество

3,00 лв;

4. (новa - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) за проверка и издаване на

 

удостоверение, служебна бележка и заверен препис от

 

документ, несвързан с наказателното

 

производство от общ характер:

 

а) за първа страница

2,50 лв.;

б) за всяка следваща страница

1,00 лв.

 

(2) За предоставяне документи на граждани се събират следните такси:

1. за копиране на архивен документ

 

на хартиен носител А4:

 

а) нормална услуга

0,25 лв.;

б) бърза услуга

0,38 лв.;

в) експресна услуга

0,50 лв.;

 

2. за микрофилмиране на архивен документ (заснемане, проявяване и фиксиране на черно-бели негативи - 35 мм):

а) за първите 10 кадъра - по 0,42 лв. за 1 кадър;

б) за останалите - по 0,30 лв. за 1 кадър;

3. за фотокопиране на архивен документ (черно-бели снимки):

а) формат 13/18 см:

- нормална услуга

- 0,60 лв.;

- бърза услуга

- 0,90 лв.;

- експресна услуга

- 1,20 лв.;

 

б) формат 18/24 см:

- нормална услуга

- 1,00 лв.;

- бърза услуга

- 1,50 лв.;

- експресна услуга

- 2,00 лв.;

 

в) формат 30/40 см:

- нормална услуга

- 2,50 лв.;

- бърза услуга

- 3,75 лв.;

- експресна услуга

- 5,00 лв.;

 

4. за предоставяне на архивни документи за заснемане на филм - 150 лв. за 1 час.

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за сканиране на архивни документи на CD - 3,50 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка на копие на архивни документи - 0,25 лв. на страница.

(4) Срокът за изпълнение на услугата е 10 работни дни за нормална, 3 работни дни за бърза и 24 часа за експресна услуга.

Раздел VII. Такси за български граждани по Закона за българските документи за самоличност

(Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.)

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на лична карта се събират следните такси:

1. за лична карта със срок на валидност 10 години - 10 лв.;

2. за лична карта със срок на валидност 4 години - 7 лв.;

3. за безсрочни лични карти - 6 лв.;

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) за лични карти на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 1 лв.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси при издаване на първа лична карта:

1. лицата от 14- до 16-годишна възраст;

2. лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) При подмяна на лична карта поради промяна на името, единния граждански номер (ЕГН), постоянния адрес, пола или при настъпили съществени и трайни изменения на образа се събират такси по чл. 32.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани, се събират следните такси:

1. за паспорт на лица от 14 до 58 г. - 30 лв.;

2. за паспорт на лица от 58 до 70 г. - 15 лв.;

3. за паспорт на лица над 70 г. - 7 лв.;

4. за граничен пропуск - 5 лв.;

5. за временен паспорт за окончателно напускане на Република България - 30 лв.;

6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) за паспорт на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

(2) При подмяна на паспорта поради промяна на името, ЕГН, постоянния адрес, пола, при изчерпване на страниците, при изтичане на срока на валидност и при настъпили съществени и трайни изменения на образа се събират такси по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на паспорт на лица до 14 г. се събират следните такси:

1. за първи паспорт - 7 лв.;

2. за следващ паспорт - 15 лв.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Таксите за издаване на лична карта, паспорт и на заместващите го документи се заплащат с увеличение 2 пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни, и с увеличение 5 пъти, когато услугата се извършва в срок 8 работни часа.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) По искане на лицата за издаване на паспорт от 48 страници се заплаща съответната такса, определена в чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 3, с увеличение 1,5 пъти.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. - 18 лв.;

2. за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. - 8 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) за свидетелство за управление на МПС на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) При подмяна на свидетелство за управление на МПС поради промяна на името, ЕГН, постоянния адрес, пола, при придобиване на категория, при настъпили съществени и трайни изменения на образа и при изтичане на срока на валидност се събира такса по чл. 39.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Таксата за издаване на свидетелство за управление на МПС се заплаща с увеличение 2 пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Лицата, които не могат да представят стария си документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират такси съответно по чл. 32, 35, 39 и 42.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или използваните при преминаването документи за самоличност, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 75 о т 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) Бланки на заявления за издаване на документи за самоличност на български граждани се получават от териториалните служби на Министерството на вътрешните работи срещу заплащане на такса 0,50 лв. за 1 брой.

(2) Диплянки с изисквания към снимките в заявленията за издаване на документи за самоличност се получават срещу заплащане на такса 30 лв. за 1 брой.

Раздел VII. “а” Такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.)

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за продължително или за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз, се събира такса 7 лв.

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на карта за продължително или за постоянно пребиваване на член на семейство на гражданин на Европейския съюз, който член не е гражданин на Европейския съюз, се събира такса 10 лв.

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За подмяна на карта по чл. 45б поради промяна на името, пола или настъпили съществени и трайни изменения в образа се събира такса 10 лв.

Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за издаване на документ по чл. 45в се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни, и с увеличение 5 пъти, когато услугата се извършва в срок 8 работни часа.

Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по този раздел:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лицата до 16-годишна възраст;

2. лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Лицата, които не могат да представят стария си документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират таксите по чл. 45а и 45б.

Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Бланки на заявления за издаване на документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства се получават от териториалните структури на Министерството на вътрешните работи срещу заплащане на такса 0,50 лв. за един брой.

Раздел VIII. Такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) За издаване на карта на продължително пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се събира такса 10 лв.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на карта на продължително пребиваващ или постоянно пребиваващ чужденец - член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на Европейския съюз, се събира такса по чл. 45б.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) За издаване на карта на бежанец се събира такса 10 лв.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на карта на чужденец с хуманитарен статут се събира такса 10 лв.

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Таксите по чл. 46, 48 и 48а се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец се събира такса 30 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут се събира такса 30 лв.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство и на временно удостоверение за напускане на Република България се събира такса 30 лв.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на временна карта на чужденец се събира такса 10 лв.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) Таксите по чл. 46, 47, 48, 49, 50 и 51 се събират за всеки чужденец, независимо от това дали притежава отделен, или е вписан в групов документ за задгранично пътуване.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси:

1. чужденци на основата на реципрочност и на международни договори, по които Република България е страна;

2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

4. чужденци, които не могат да представят стария си български документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ; тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Не се събират такси за издаване на български документи за самоличност за пътуване зад граница на чужденци, предназначени за образци.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Бланки на заявления за издаване на български документи за самоличност на чужденци в Република България се получават от териториалните служби на Министерството на вътрешните работи срещу заплащане на такса 1 лв. за 1 брой.

Раздел IX. Такси по Закона за частната охранителна дейност (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:

1. за лична охрана на физически лица:

а)

на територията на отделна

 

 

област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата

 

 

страна

5000 лв.;

 

 

 

 

2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:

а)

на територията на отделна

 

 

област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата

 

 

страна

5000 лв.;

 

 

 

 

3. за охрана на мероприятия:

а)

на територията на отделна

 

 

област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата

 

 

страна

5000 лв.;

 

 

 

 

4. за охрана на ценни пратки и товари:

а)

на територията на отделна

 

 

област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата

 

 

страна

5000 лв.

 

 

 

 

(2) За издаване дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

(3) За издаване на заключение за психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност от Института по психология на Министерството на вътрешните работи се събира такса 22 лв.

Раздел X. Такси по Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка по чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на документи, издадени от Министерството на вътрешните работи, с цел легализирането им се събират следните такси:

а) за първата страница - 2 лв.;

б) за всяка следваща страница - 1 лв.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по чл. 58 се заплащат с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни.

Раздел XI. Такси по Закона за електронните съобщения (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за вписване в регистъра за произведените или внесените радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства на криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, се събира такса 10 лв. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра за произведените или внесените радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства на криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, се събира такса 10 лв.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Не се събират такси за издаване на образци (спесимени) на документи за самоличност, на диплянки и на други разяснителни печатни материали по издаването им. В тези случаи се изготвя разходен протокол, утвърден от министъра на вътрешните работи и от министъра на финансите.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) (1) Събираните такси по раздели VII и VIII постъпват по отделна набирателна сметка на Министерството на вътрешните работи и се използват за:

1. покриване на разходи, свързани с издаването на българските документи за самоличност;

2. покриване на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.

(2) Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) (1) Набирателната сметка по § 2, ал. 1 се закрива считано от 1 март 2002 г., като салдото към 28 февруари 2002 г. се прехвърля по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

(2) Погасяването на задълженията през 2002 г. на Министерството на вътрешните работи към фирмите - изпълнителки по договора за издаването на българските документи за самоличност, се извършва от бюджета на Министерството на вътрешните работи чрез обособяването на отделен платежен код, определен в системата за електронни бюджетни разплащания.

(3) Събраните през 2002 г. такси по раздели VII и VIII постъпват и се разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи.